Dokument
2019-143845
Tytuł
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa macierzy dyskowych
Sprawa
Or.0050.633.2019
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.499.2019 z dnia 3 września , dnia 31 października 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 4 listopada 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-11-04 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)