Dokument
2019-145376
Tytuł
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Sprawa
2019-145376
Twórca
, dnia 5 listopada 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS), dnia 6 listopada 2019 r.
Pliki
Historia publikacji