Dokument
2019-145388
Tytuł
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Twórca
, dnia 5 listopada 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS), dnia 6 listopada 2019 r.
Pliki
Historia publikacji