Dokument
2019-146876
Tytuł
Dostawa i montaż urządzeń z podziałem na zadania
Sprawa
ZP.271.122.2019
Twórca
Tomasz Cioch (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej), dnia 6 listopada 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Dostawy
Opublikował
Beata Gałuszka (Inspektor ZP), dnia 8 listopada 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-11-08 Publikacja Beata Gałuszka (Inspektor ZP)