Dokument
2019-130486
Tytuł
określenia trybu rozpatrywania i kryteriów oceny ofert, składanych na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz dokonywania przesunięć pomiędzy rodzajami kosztów
Sprawa
Or.0050.648.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 13 listopada 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 15 listopada 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-11-15 godz. 10:25 Publikacja Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)