Dokument
2019-152275
Tytuł
Zakup środków czystości dla rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania (3 zadania)
Sprawa
ZP.271.127.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 19 listopada 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Dostawy
Opublikował
Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP), dnia 22 listopada 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-11-22 godz. 10:48 Publikacja Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)