Dokument
2019-151921
Tytuł
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Sprawa
Or.0050.676.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 21 listopada 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Małek (Referent PS-I), dnia 22 listopada 2019 r.
Pliki
Historia publikacji