Dokument
2019-154013
Tytuł
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.33.2019
Sprawa
Or.0050.691.2019
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.499.2019 z dnia 3 września , dnia 28 listopada 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 2 grudnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-12-02 godz. 09:06 Publikacja Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)