Dokument
2019-158470
Tytuł
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych miasta Rybnika
Sprawa
Or.0050.693.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 29 listopada 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 3 grudnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-12-03 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)