Dokument
2019-158132
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw skrzyżowaniom wielopoziomowym (węzłom drogowym) powstałym w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna
Sprawa
Or.0050.700.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 4 grudnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 4 grudnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji