Dokument
2019-161984
Tytuł
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych miasta Rybnika
Sprawa
ZP.271.135.2019
Twórca
Daniela Lampert (Sekretarz Miasta), dnia 6 grudnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Usługi
Opublikował
Beata Gałuszka (Inspektor ZP), dnia 6 grudnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-12-06 Publikacja Beata Gałuszka (Inspektor ZP)