Dokument
2019-161846
Tytuł
zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sprawa
Or.0050.721.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 12 grudnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 18 grudnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji