Dokument
2019-166272
Tytuł
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budżet obywatelski - „Bo rodzina jest ważna" – ogólnomiejski - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w projektu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2020 r.
Sprawa
Or.0050.736.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 20 grudnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 20 grudnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-12-20Publikacja Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)
2019-12-23Wycofano Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2019-12-23 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)