Dokument
2019-169653
Tytuł
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku w dzielnicy Chwałowice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pożarowej i placu zabaw w ramach ww. zadania.
Sprawa
Or.0050.747.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 23 grudnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 27 grudnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-12-27 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)