Dokument
2019-167295
Tytuł
określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2019 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Sprawa
Or.0050.731.2019
Twórca
Piotr Kuczera- Prezydent Miasta Rybnika, dnia 19 grudnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 30 grudnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-12-30 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)