Dokument
2019-169932
Tytuł
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn.: Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach
Sprawa
Or.0050.760.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 31 grudnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I), dnia 31 grudnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-01-03 godz. 08:32 Publikacja Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I)