Dokument
2020-8255
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla bezdomnych
Sprawa
Or.0050.29.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 20 stycznia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 21 stycznia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-01-21 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)