Dokument
2020-9893
Tytuł
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Sprawa
Or.0050.52.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 28 stycznia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 30 stycznia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-01-30 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)