Dokument
2020-15847
Tytuł
zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
Sprawa
Or.0050.65.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 4 lutego 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 6 lutego 2020 r.
Pliki
Historia publikacji