Dokument
2020-8178
Tytuł
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Sprawa
Or.0050.72.2020
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.499.2019 z dnia 3 września , dnia 7 lutego 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 11 lutego 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-02-11 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)