Dokument
2020-13337
Tytuł
wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Sprawa
Or.0050.77.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 11 lutego 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 12 lutego 2020 r.
Pliki
Historia publikacji