Dokument
2020-18912
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 259/XVI/2019 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt
Sprawa
Or.0050.84.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 13 lutego 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 18 lutego 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-02-18 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)