Dokument
2020-21816
Tytuł
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)
Sprawa
MPU.6721.4.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 14 lutego 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU), dnia 19 lutego 2020 r.
Historia publikacji