Dokument
2020-25666
Tytuł
Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika w okresie 2017-2019 roku
Twórca
Wydział Ekologii, dnia 21 lutego 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Magdalena Gacek (Specjalista Or), dnia 21 lutego 2020 r.
Historia publikacji
2020-02-21 godz. 09:54 Publikacja Magdalena Gacek (Starszy Specjalista OU-I)