Dokument
2020-27283
Tytuł
Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika za okres 2015 - 2018 r.
Twórca
Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ochrony Powietrza), dnia 11 grudnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Magdalena Gacek (Specjalista Or), dnia 25 lutego 2020 r.
Historia publikacji
2020-02-25 godz. 11:27 Publikacja Magdalena Gacek (Starszy Specjalista OU-I)