Dokument
2020-27303
Tytuł
Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika za 2019 r.
Twórca
Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ochrony Powietrza), dnia 24 lutego 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Magdalena Gacek (Specjalista Or), dnia 25 lutego 2020 r.
Historia publikacji
2020-02-25 godz. 11:34 Publikacja Magdalena Gacek (Specjalista OU-I)