Dokument
2020-21987
Tytuł
zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
Sprawa
Or.0050.102.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 27 lutego 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 28 lutego 2020 r.
Historia publikacji
2020-02-28 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)