Dokument
2020-30614
Tytuł
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni ,,Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku – teren rekreacyjny
Sprawa
Or.0050.113.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 3 marca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 4 marca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-03-04 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)