Dokument
2020-28704
Tytuł
udzielenia Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie z siedzibą w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 15a, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku
Sprawa
Or.0050.109.2020
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.499.2019 z dnia 3 września , dnia 28 lutego 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 4 marca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji