Dokument
2020-28507
Tytuł
przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok
Sprawa
Or.0050.111.2020
Twórca
Piotr Kuczera- Prezydent Miasta Rybnika, dnia 3 marca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 5 marca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-03-05 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)