Dokument
2020-16449
Tytuł
zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r.
Sprawa
Or.0050.120.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 9 marca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 9 marca 2020 r.
Historia publikacji
2020-03-09 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)