Dokument
2020-35154
Tytuł
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47
Sprawa
Or.0050.128.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 10 marca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 11 marca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji