Dokument
2020-31572
Tytuł
odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
Sprawa
Or.0050.136.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 13 marca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 13 marca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-03-13 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)