Dokument
2020-38148
Tytuł
podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Sprawa
Or.0050.146.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 16 marca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 18 marca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-03-18 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)