Dokument
2020-36374
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Sprawa
Or.0050.143.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 16 marca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 18 marca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-03-18 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)