Dokument
2020-36537
Tytuł
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Rybniku
Sprawa
Or.0050.149.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 16 marca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 20 marca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji