Dokument
2020-34744
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Sprawa
Or.0050.155.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 17 marca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 23 marca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji