Dokument
2020-39458
Tytuł
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Sprawa
Or.0050.165.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 23 marca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 23 marca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji