Dokument
2020-39997
Tytuł
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika dotyczące Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)
Sprawa
MPU.6721.4.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 20 marca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU), dnia 25 marca 2020 r.
Historia publikacji