Dokument
2020-36653
Tytuł
użyczenia Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Rybniku, lokalu użytkowego przy ul. J.F. Białych 7 w Rybniku
Sprawa
Or.0050.132.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 12 marca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 26 marca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-03-26 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)