Dokument
2020-43608
Tytuł
Roczny raport o stanie sportu w Rybniku rok 2019
Twórca
Rybnicka Rada Sportu, dnia 27 marca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Magdalena Gacek (Specjalista Or), dnia 31 marca 2020 r.
Historia publikacji
2020-03-31 godz. 08:25 Publikacja Magdalena Gacek (Starszy Specjalista OU-I)