Dokument
2020-44573
Tytuł
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Przemocy w Rodzinie za rok 2019
Twórca
Małgorzata Małochleb - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku, dnia 27 marca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Magdalena Gacek (Specjalista Or), dnia 1 kwietnia 2020 r.
Historia publikacji
2020-04-01 godz. 15:30 Publikacja Magdalena Gacek (Specjalista OU-I)