Dokument
2020-44576
Tytuł
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2019 r.
Twórca
Aleksandra Nieszporek (Samodzielny Referent PS), dnia 30 marca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Magdalena Gacek (Specjalista Or), dnia 1 kwietnia 2020 r.
Historia publikacji
2020-04-01 godz. 15:32 Publikacja Magdalena Gacek (Specjalista OU-I)