Dokument
2020-46301
Tytuł
Raport z ewaluacji okresowej za 2019 rok Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020
Twórca
Barbara Koza (Kierownik Referatu Spraw Społecznych), dnia 30 marca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Magdalena Gacek (Specjalista Or), dnia 7 kwietnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-04-07 Publikacja Magdalena Gacek (Specjalista Or)