Dokument
2020-46306
Tytuł
Raport z ewaluacji okresowej za 2019 rok Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020
Twórca
Żaneta Gałuszka (Inspektor PS), dnia 7 kwietnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Magdalena Gacek (Specjalista Or), dnia 7 kwietnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-04-07 godz. 07:56 Publikacja Magdalena Gacek (Specjalista OU-I)