Dokument
2020-42260
Tytuł
unieważnienia ogłoszonych konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Sprawa
Or.0050.190.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 2 kwietnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 7 kwietnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-04-07 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)