Dokument
2020-45160
Tytuł
zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r.
Sprawa
Or.0050.198.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 2 kwietnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 9 kwietnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji