Dokument
2020-36492
Tytuł
zmian w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne
Sprawa
Or.0050.206.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 15 kwietnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 15 kwietnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-04-15 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)