Dokument
2020-36492
Tytuł
zmian w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne
Sprawa
Or.0050.206.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 15 kwietnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 15 kwietnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji