Dokument
2020-48976
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 259/XVI/2019 Rady Miasta Rybnik z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt
Sprawa
Or.0050.209.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 16 kwietnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 17 kwietnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji