Dokument
2020-38340
Tytuł
przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku
Sprawa
Or.0050.215.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 21 kwietnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 22 kwietnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-04-22 godz. 11:11 Publikacja Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I)